Roční zúčtování pro rok 2020 možné požádat do 28.2.2021

Agentura STUDENT s.r.o.

Dočasná pracovní výpomoc & Payroll Outsourcing

Hráského 2231/25 | 148 00 Praha - 4 | Czech Republic

gsm: +420 777 774 552 | tel: +420 271 911 255

kuchar@student.cz | www.student.cz

Co je to roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti?

Pokud jste v průběhu roku pracoval(a), je možné, že se Vám strhávala daň z příjmu – záleží na několika okolnostech, jako je výše příjmu, podpis prohlášení k dani pro uplatnění daňové slevy (tzv. růžový formulář) a další podmínky. Tato daň se dle uvedených podmínek rozděluje na zálohovou nebo srážkovou. Pokud Vám byla sražena daň zálohová, je možné, že se Vám její část po provedení zúčtování za celý rok 2020 vrátí zpět. Pokud Vám byla sražena pouze daň srážková, tak se roční zúčtování neprovádí – v rámci ročního zúčtování není srážková daň zohledněna. Lze podat daňové přiznání a zde je možnost vrácení části daně srážkové.

Kterých brigádníků se roční zúčtování týká?

O roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti může požádat do 28.2.2021 každý poplatník (zaměstnanec), který: měl v roce 2020 příjmy jen od jednoho zaměstnavatele, pobíral příjmy od více zaměstnavatelů, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl postupně za sebou, podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani (růžový formulář pro slevu na daň), nepodal a není povinen podat daňové přiznání.

Podmínky pro provedení ročního zúčtování:

O roční zúčtování si musíte požádat písemně nejpozději do 28.2.2021. Zúčtování může provést pouze Váš poslední zaměstnavatel, kterého jste měli v roce 2020. Spolu se žádostí přiložíte potvrzení o výši příjmů a sražených zálohách od předchozího zaměstnavatele za rok 2020, pokud jste jej měli, případně od všech předchozích zaměstnavatelů, u kterých jste v roce 2020 pracoval(a). Přeplatek zálohové daně lze vrátit, pokud je vyšší než 50,-Kč (tedy alespoň 51,-Kč). Celkový vypočtený přeplatek daně Vám vrátí Váš poslední zaměstnavatel v roce 2020 nejpozději při zúčtování mzdy za březen (tj. v dubnu 2020 ve výplatním termínu).